ĐH Kinh tế TPHCM công bố điểm thi và điểm chuẩn dự kiến

Năm nay, trường có tới 6 thủ khoa cùng đạt tổng điểm là 27,5 điểm, trong đó thi khối A gồm các thí sinh Trần Duy Anh (SBD 2273) thi vào ngành Tài chính - ngân hàng; thí sinh Hà Thị Thu Thúy (SBD 6199); thí sinh Lê Thanh Tân (SBD 6687) và Nguyễn Thùy Dương (SBD 7817) cùng thi vào ngành Quản trị Kinh doanh. Thi khối A1 là 2 thí sinh Huỳnh Thị Yến (SBD 12581) thi ngành Quản trị Kinh doanh và Trương Trí Tín (SBD 13664) thi vào ngành Kinh doanh quốc tế.

Continue reading