Đột phá thể chế kinh tế để doanh nghiệp phát triển

Một số bất cập thể chế về doanh nghiệp

Hiện nay Việt Nam đang xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường, các doanh nghiệp đều bình đẳng trong kinh doanh và trước pháp luật. Tuy sự tồn tại của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là một tất yếu khách quan, nhưng một thời gian các DNNN đã không phát huy được hiệu quả của mình nên việc cải cách lại khối doanh nghiệp này là chắc chắn. Tuy nhiên, việc cải cách DNNN thời gian qua còn chậm có một nguyên nhân quan trọng khác là Nhà nước vẫn duy trì những chính sách ưu đãi đối với DNNN. Bên cạnh đó, nhận thức về vai trò, vị trí của DNNN và yêu cầu sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN còn khác nhau.

Continue reading

Kinh tế Mỹ tiếp tục đà tăng trưởng khả quan

Theo số liệu báo cáo trong tháng 3 và những tuần đầu tháng 4, mười trong số 12 khu vực tại Mỹ có tốc độ tăng trưởng “vừa phải”. Chỉ có hai khu vực Cli-vơ-len và Xanh Lu-ít có tốc độ tăng trưởng sụt giảm do ảnh hưởng của các trận bão lớn. FED cho biết, mức chi tiêu dùng và hoạt động du lịch tại hầu hết các khu vực đều có dấu hiệu cải thiện tích cực. Tỷ lệ lạm phát vẫn được kiểm soát dưới mức 2% và thị trường lao động có dấu hiệu cải thiện tích cực… Các nhà kinh tế dự báo kinh tế Mỹ có thể đạt mức tăng trưởng 3% trong năm nay, mức cao nhất kể từ năm 2005.

Continue reading

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm trong quý một

— Giới hữu trách Trung Quốc cho biết tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới đã chậm lại trong quý đầu tiên của năm nay. Các nhà kinh tế cảnh báo xu hướng đi xuống có thể kéo dài khi Trung Quốc tìm cách chuyển đổi nền kinh tế với các cải cách dựa trên thị trường. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Bill Ide ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật dsau đây. Continue reading